Search

پنجشنبه 27 دي 1397

منو

Alfaaesar آلفا ایسرلينك سايت اين كالاقيمت:   334,000 تومان

مواد شیمیایی » Alfaaesar آلفا ایسر

1-(3-دی متیل آمینو پروپیل)-3-اتیل کربودیماید هیدروکلراید 5 گرمی/ کد A10807

اعتبار قیمت 96/1/1

1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%

MDL
MFCD00012503
EINECS
247-361-2

Chemical Properties

Formula
C8H17N3•HCl
Formula Weight
191.70
Melting point
ca 113°
Sensitivity
Moisture Sensitive
Solubility
Soluble in acetonitrile dichloromethane, dimethylformamide, and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.

Applications

1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride is used as a carboxyl activating agent. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.

Notes

Sensitive to moisture. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and moisture.

Literature References

'Water-soluble carbodiimide', widely used for peptide coupling (see Appendix 6), with the major advantage that excess reagent and the urea by-product can be easily removed by washing with dilute acid or water: J. Org. Chem., 26, 2525 (1961); J. Am. Chem. Soc., 87, 2492 (1965). For discussion of the mechanism of peptide coupling with this reagent, see: J. Am. Chem. Soc., 103, 7090 (1981).

Often used in conjunction with an additive such as HOBt (1-hydroxybenzotriazole hydrate) to suppress racemization; see, for example: Bull. Chem. Soc. Jpn., 55, 2165 (1982). A two-phase solvent system (dichloromethane-water or isopropyl acetate-water) has been found to give superior results in this type of peptide coupling: J. Org. Chem., 60, 3569 (1995). In a comparative study, submolar quantities HOBt in DMF-water gave good results: Chem. Lett., 1 (1997).

For use in the synthesis of cyclic derivatives of 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates, see: Angew. Chem. Int. Ed., 33, 1394 (1994).

Promotes various other N-acylation reactions such as the formation of N-acylsulfonamides from primary sulfonamides and N-protected amino acids in the presence of DMAP: Synlett, 1141 (1995).

For use in the acylation of phosphoranes, see (Cyanomethyl)­triphenyl­phosphonium chloride, A13096.

Liu, J. A.; Guo, X. P.; Liang, S.; An, F.; Shen, H. Y.; Xu, Y. J. Regioselective synthesis of 5'-amino acid esters of some nucleosides via orthogonal protecting protocol. Tetrahedron 2015, 71 (9), 1409-1412.

Meng, H.; Zheng, J.; Wen, X.; Cai, Z.; Zhang, J.; Chen, T. pH- and Sugar-Induced Shape Memory Hydrogel Based on Reversible Phenylboronic Acid-Diol Ester Bonds. Macromol. Rapid Commun. 2015, 36 (6), 533-537.

ترجمه شده توسط گوگل

1- (3 Dimethylaminopropyl) -3-ethylcarbodiimide هیدروکلراید، 98 +٪
MDL
MFCD00012503
EINECS
247-361-2
خواص شیمیایی
فرمول
C8H17N3 • هیدروکلراید
فرمول وزن
191.70
نقطه ذوب
CA 113 درجه
حساسیت
نسبت به رطوبت حساس
قابلیت حل
محلول در دی کلرومتان استونیتریل، دی متیل، و تتراهیدروفوران. کمی محلول در آب.
برنامه های کاربردی

1- (3 Dimethylaminopropyl) -3-ethylcarbodiimide هیدروکلراید به عنوان یک عامل کربوکسیل فعال استفاده می شود. این است که در سنتز پپتید استفاده می شود، 3'-آمینو-3'-دئوکسیآدنوزین-5'-دی و تری فسفات و در تهیه آنتی بادی مانند immunoconjugates. این نقش حیاتی برای بیحرکتی از مولکولهای زیستی بزرگ در ارتباط با N-hydroxysuccinimide ایفا می کند. آن را نیز در آسیلاسیون از phosphoranes استفاده می شود.
یادداشت
حساس به رطوبت. ناسازگار با اسیدهای قوی، اکسید کننده های قوی و رطوبت.
منابع ادبیات

"carbodiimide محلول در آب، به طور گسترده ای برای اتصال پپتید (ضمیمه 6 را ببینید) استفاده می شود، با مزیت بزرگ است که معرف بیش از حد و اوره محصول می توان به راحتی با شستشو با اسید رقیق یا آب حذف: J. سازمان. شیمی، 26، 2525 (1961). مربا. شیمی. SOC.، 87، 2492 (1965). برای بحث در مورد مکانیسم جفت پپتید با این معرف، و: J. هستم. شیمی. SOC.، 103، 7090 (1981).

اغلب در رابطه با یک افزودنی مانند HOBt (سودا 1-hydroxybenzotriazole) به سرکوب راسمیک شدن استفاده می شود؛ ببینید، برای مثال: گاو. شیمی. SOC. JPN.، 55، 2165 (1982). یک سیستم دو فاز حلال (دی کلرومتان آب و یا ایزوپروپیل استات، آب) یافت شده است به نتایج برتر در این نوع اتصال پپتید: J. سازمان. شیمی، 60، 3569 (1995). در یک مطالعه مقایسه، مقدار submolar HOBt در DMF-آب نتایج خوبی داد: شیمی. لت، 1 (1997).

برای استفاده در سنتز مشتقات چرخهای 3'-آمینو-3'-دئوکسیآدنوزین-5'-دی و تری فسفات، و: Angew. شیمی. نوع int است. اد.، 33، 1394 (1994).

ترویج دیگر واکنش های مختلف N-آسیلاسیون مانند تشکیل N-acylsulfonamides از سولفونامیدها اولیه و اسیدهای آمینه N-محافظت در حضور DMAP: Synlett، 1141 (1995).

برای استفاده در آسیلاسیون از phosphoranes، و (Cyanomethyl) کلرید triphenylphosphonium، A13096.

لیو، J. A .؛ گوا، X. P .؛ لیانگ، S .؛ یک F؛ شن، H. Y؛ خو، سنتز Y. J. Regioselective از استرهای اسید آمینه 5'-برخی از ترکیبات نوکلئوزید از طریق متعامد پروتکل حفاظت. چهار ضلعی 2015، 71 (9)، 1409-1412.

منگ، H .؛ ژنگ، J .؛ ون، X .؛ کای، Z؛ ژانگ، J .؛ چن، T. pH- و شکل شکر ناشی از حافظه هیدروژل بر اساس کردنی فنیل اسید دیول استر اوراق قرضه. Macromol. سریع ارتباطات. 2015، 36 (6)، 533-537.
دی بیوتین 5 گرمی کد A14207-06 ساخت شرکت آلفا ایسر
دی بیوتین - فروشنده بیوتین - ویتامین H
Alfaaesar آلفا ایسر
2,920,000 تومان

 


Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


تترامتیل تیوره 25 گرمی کد L13392 محصول کمپانی آلفا ایسر آمریکا
تترامتیل تیوره - قیمت تترامتیل تیوره - وارد کننده تترامتیل تیوره - فروشنده تترامتیل تیوره - فرمول C5H12N2S - CAS ...
Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


Alfaaesar آلفا ایسر
498,000 تومان

 


متیل استو پیروات 5 گرمی کد A11190
متیل استو پیروات 5 گرمی
Alfaaesar آلفا ایسر
482,000 تومان

 


سیکلواکتان 250 میلی کد L15000-AD
خلوص: 99٪ +٪ شماره CAS: 292-64-8 فرمول مولکولی: C8H16 فرمول وزن: 112.22 نقطه اشتعال: 28 درجه (82 درجه فارنهایت) شاخص انکسار: ...
Alfaaesar آلفا ایسر
620,000 تومان

 


زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم / کد 45882
زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - قیمت زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - خرید زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - واردات مرک - واردات زِِئولیت ...
Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم / کد 45883
زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - قیمت زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - خرید زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - واردات مرک - واردات زِِئولیت ...
Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم / کد 45880
زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - قیمت زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - خرید زِِئولیت ZSM-5 آمونیوم - واردات مرک - واردات زِِئولیت ...
Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


2 فلورو فنول 25 گرمی کد A14979
2 فلورو فنول - قیمت 25 گرمی - آلفا ایسر - دو فلوروفنل - محصولات آلفا ایسر
Alfaaesar آلفا ایسر
242,000 تومان

 


10708 ایندیوم نیترات 10 گرمی
ایندیوم نیترات - قیمت ایندیوم نیترات - وارد کننده ایندیوم نیترات
Alfaaesar آلفا ایسر
0 تومان

 


اکسید مس یک ظرفیتی 500 گرمی کد A14436
اکسید مس - قیمت اکسید مس - وارد کننده اکسید مس - فروشنده اکسید مس - Copper (I) oxide
Alfaaesar آلفا ایسر
365,000 تومان

 


2 آمینو پیریدین 25 گرمی کد A12374
2-Aminopyridine - قیمت 2 آمینو پریدین - فروشنده 2 آمینو پریدین - وارد کننده 2 آمینو پریدین
Alfaaesar آلفا ایسر
82,500 تومان

 


آمونیوم هیدروژن کربنات 500 گرمی کد A18566
Ammonium hydrogen carbonate - آمونیوم هیدروژن کربنات - قیمت آمونیوم هیدروژن کربنات - فروشنده آمونیوم هیدروژن کربنات
Alfaaesar آلفا ایسر
87,000 تومان

 


رزین آمبرلیت IRA400 واحد 500 گرمی کد 17246.36
رزین آمبرلیت - قیمت رزین آمبرلیت - وارد کننده رزین آمبرلیت - کمپانی آلفا
Alfaaesar آلفا ایسر
510,000 تومان

 


نیترات کبالت 50 گرمی فوق خالص 99.999% کد 10694
نیترات کبالت - قیمت نیترات کبالت - فروش نیترات کبالت - خریدار نیترات کبالت - نیترات کبالت آلفا ایسر
Alfaaesar آلفا ایسر
1,870,000 تومان

 


نیترات کبالت 100 گرمی کد 36418
نیترات کبالت - قیمت نیترات کبالت - فروش نیترات کبالت - خریدار نیترات کبالت - نیترات کبالت آلفا ایسر
Alfaaesar آلفا ایسر
298,000 تومان

 


نیترات کبالت 6 آبه 250 گرمی کد 11341.30
نیترات کبالت - قیمت نیترات کبالت - فروش نیترات کبالت - خریدار نیترات کبالت - نیترات کبالت آلفا ایسر
Alfaaesar آلفا ایسر
481,000 تومان

 


2 اتیل ایمیندازول 100 گرمی کد B24090
2 اتیل ایمیندازول - قیمت 2 اتیل ایمیندازول - فروش 2 اتیل ایمیندازول - خریدار 2 اتیل ایمیندازول
Alfaaesar آلفا ایسر
270,000 تومان

 


تری فنیل فسفین 250 گرمی کد L02502.30
تری فنیل فسفین l قیمت تری فنیل فسفین l تری فنیل فسفین l وارد کننده مرک l مرک آلمان.
Alfaaesar آلفا ایسر
148,000 تومان

 


آزوکارمین جی 25 گرمی کد A12507.14
آزوکارمن جی - قیمت آزوکارمن جی - وارد کننده آزوکارمن جی - آزوکارمن جی آلفاایسر - فروشنده آزوکارمن
Alfaaesar آلفا ایسر
435,000 تومان

 


نیترات نیکل 50 گرمی کد 10816 فوق خالص 99.9985%
نیترات نیکل l نیترات نیکل فوق خالص l نیترات نیکل آلفا ایسر l سفارش نیترات نیکل l نیترات نیکل آزمایشگاهی l سفارشات ...
Alfaaesar آلفا ایسر
495,000 تومان

 


نیترات نیکل 1 کیلوئی کد A15540
نیترات نیکل l نیترات نیکل آلفا ایسر l وارد کننده نیترات نیکل l نیکل نیترات 6 آبه l نماینده آلفا ایسر آلمان l نیترات ...
Alfaaesar آلفا ایسر
621,000 تومان

 


نیترات نیکل 500 گرمی کد A15540
نیترات نیکل l نیترات نیکل آلفا ایسر l وارد کننده نیترات نیکل l نیکل نیترات 6 آبه l نماینده آلفا ایسر آلمان l نیترات ...
Alfaaesar آلفا ایسر
331,000 تومان

 


نیترات نیکل 100 گرمی کد A15540
نیترات نیکل l قیمت نیترات نیکل l فروش نیترات نیکل l خریدار نیترات نیکل l وارد کننده نیترات نیکل l نیکل نیترات
Alfaaesar آلفا ایسر
150,000 تومان

 


2 کلرو 3 نیتروبنزوئیک اسید 1 گرمی کد L14954
2 کلرو 3 نیتروبنزوئیک اسید l فروش 2 کلرو 3 نیتروبنزوئیک اسید l خریدار دو کلرو سه نیترو بنزوئیک اسید l وارد کننده ...
Alfaaesar آلفا ایسر
313,000 تومان

 


آمبرلیت XAD16 مقدار 500 گرمی
آمبرلیت XAD16 - قیمت آمبرلیت - واردات آمبرلیت - فروشنده آمبرلیت - نماینده آمبرلیت
Alfaaesar آلفا ایسر
520,000 تومان

 


4 و 5 ایندازول دی کربوکسیلیک اسید 5 گرمی کد A17783.06
4,5-Imidazoledicarboxylic acid, 97% Supplier: Alfa Aesar
Alfaaesar آلفا ایسر
269,000 تومان

 


سدیم هگزافلوروفسفات 25 گرمی کد 13064.14
سدیم هگزافلورو فسفات - واردات آلفاایسر - فروشنده سدیم هگزافلوروفسفات - خریدار هگزافلوروفسفات - نماینده alfaacer
Alfaaesar آلفا ایسر
653,000 تومان

 


تری ان بوتیل بورات 100 میلی A19322.AE
تری ان بوتیل بورات 100 میلی A19322.AE
Alfaaesar آلفا ایسر
195,000 تومان

 


کربونیل آهن 1 کیلوئی کد 31113.A1
کربونیل آهن 1 کیلوئی کد 31113.A1
Alfaaesar آلفا ایسر
1,210,000 تومان

 


بنزیل بوتیل فتالات 100 گرمی کد B24769.22
بنزیل بوتیل فتالات 100 گرمی کد B24769.22
Alfaaesar آلفا ایسر
280,000 تومان

 


روتونوئیک اسید 2 گرمی کد 44540
روتونوئیک اسید 2 گرمی کد 44540
Alfaaesar آلفا ایسر
2,360,000 تومان

 


4 کربوکسی بنزالدئید 50 گرمی کد A15277
4 کربوکسی بنزالدئید 50 گرمی کد A15277
Alfaaesar آلفا ایسر
611,000 تومان

 


1و3 دی باربیتوریک اسید 250 گرمی کد A13692
1و3 دی باربیتوریک اسید 250 گرمی کد A13692
Alfaaesar آلفا ایسر
517,000 تومان

 


محلول 1و3 پروپان 50 گرمی کد A11923
محلول 1و3 پروپان 50 گرمی کد A11923
Alfaaesar آلفا ایسر
300,000 تومان

 


بیسمارک بران 100 گرمی کد A16674
بیسمارک بران 100 گرمی کد A16674
Alfaaesar آلفا ایسر
318,000 تومان

 


ان ایزوپروپیل آکریل آمید 25 گرمی کد H66262
ان ایزوپروپیل آکریل آمید 25 گرمی کد H66262
Alfaaesar آلفا ایسر
390,000 تومان

 


30574 Linear alkylbenzenesulfonic acid
30574 Linear alkylbenzenesulfonic acid
Alfaaesar آلفا ایسر
580,000 تومان

 


بور نیترید کد 11078
بور نیترید 50 گرمی کد 11078
Alfaaesar آلفا ایسر
729,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 124)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است