Search

شنبه 28 دي 1398

منو

جستجو : مواد شیمیاییکابینت نگهداری مواد شیمیایی بدنه از نوع MDF به ابعاد 180*90*60 سانتی متر همراه با تایمر و فن ساخت ایران
کابینت مواد شیمیایی - قیمت کابینت مواد شیمیایی - نگهداری کابینت مواد شیمیایی - فروش کابینت مواد شیمیایی
سکوبندی
1,800,000 تومان

 


بطری 100 میلی برای مواد شیمیایی
بطری 100 میلی برای مواد شیمیایی
ملزومات پلاستیکی خارجی
25,000 تومان

 


واردات انواع مواد شیمیایی آکروز
واردات انواع مواد شیمیایی آکروز
Acros آکروس
0 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل عایق کاری شده با مواد ضد حریق دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق سیستم ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل عایق کاری شده با مواد ضد حریق دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق سیستم ...
ملزومات
24,260,000 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های شیشه ای نشکن دارای فیلتر charcoal امکان نگهداری ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های شیشه ای نشکن دارای فیلتر charcoal امکان نگهداری ...
ملزومات
22,680,000 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق , سیستم ایمنی بستن درب در دمای ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق , سیستم ایمنی بستن درب در دمای ...
ملزومات
18,500,000 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق , سیستم ایمنی بستن درب در دمای ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه تمام استیل دارای سیستم اتوماتیک ضد حریق , سیستم ایمنی بستن درب در دمای ...
ملزومات
26,150,000 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های فلزی دارای فیلتر charcoal امکان نگهداری 160 ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های فلزی دارای فیلتر charcoal امکان نگهداری 160 ...
ملزومات
21,300,000 تومان

 


کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های فلزی امکان نگهداری 160 لیتر محلول های اسیدی ...
کابین نگهداری مواد شیمیایی با بدنه ضد اسید از جنس اپوکسی با درب های فلزی امکان نگهداری 160 لیتر محلول های اسیدی ...
ملزومات
14,150,000 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+400 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+400 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+400 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+400 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+360 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+360 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی -ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+360 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+360 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+250 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+250 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ساخت ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+250 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+250 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+150 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+150 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+150 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+150 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ساخت ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+150 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+150 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی قرمز RS/CF-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد و 230-15 درجه فارنهایت مقاوم به مواد شیمیایی ...
ترمومتر الکلی قرمز RS/CF-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد و 230-15 درجه فارنهایت مقاوم به مواد شیمیایی ...
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی سبز G/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر الکلی سبز G/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی آبی B/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر الکلی آبی B/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+110 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+110 پشت زرد به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+110 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+110 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی -ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 1 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+110 پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+50 پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر الکلی قرمز R/S-10+50 پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.5 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای Y/B-10+50 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.05 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای Y/B-10+50 پشت زرد به طول 305mm با دقت 0.05 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


ترمومتر جیوه ای W/B-10+50 F پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.05 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی / ساخت ZEAL انگلستان
ترمومتر جیوه ای W/B-10+50 F پشت سفید به طول 305mm با دقت 0.05 درجه سانتیگراد مقاوم به مواد شیمیایی - ZEAL انگلستان
شیشه آلات
0 تومان

 


کابینت نگهداری مواد شیمیایی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
ملزومات
2,800,000 تومان

 


مقداری مواد شیمیایی استوک یکجا بفروش میرسد
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
مواد شیمیایی
12,000 تومان

 


راکتور شیمیایی 3 لیتری ساخت آلمان
راکتور شیمیایی 3 لیتری ساخت آلمان
Schatt Duran
1,700,000 تومان

 


 


فروش گسترده مواد شیمایی
فروش گسترده مواد شیمایی
مواد شیمیایی بالک
0 تومان

 


همه چیز در رابطه با هود شیمیایی
همه چیز در رابطه با هود شیمیایی
هود شیمیایی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت
تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت
مواد شیمیایی
0 تومان

 


راکتور شیمیایی فشاربالا
راکتور شیمیایی فشاربالا
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


قیف 8 سانت روداژ دار جهت مواد پودری آلمانی
قیف 8 سانت روداژ دار جهت مواد پودری
شیشه آلات
38,500 تومان

 


مواد اولیه صنایع غذائی
مواد اولیه صنایع غذائی
مواد شیمیایی بالک
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 1000)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است