Search

پنجشنبه 28 تير 1397

منو

جستجو : وارد کننده سیگما آلدریچتوئن 20 یک لیتری کد p1379 کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
توئن 20 , قیمت توئن 20 , وارد کننده توئن 20 , نماینده زیگما , نماینده سیگما آلدریچ تلفن 88920648
Sigma سیگما
500,000 تومان

 


اتانول خشک 1 لیتری کد 676829 کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
اتانول - قیمت اتانول - وارد کننده اتانل - فروشنده اتانل سیگما آلدریچ - فرمول اتانول خشک
Sigma سیگما
615,000 تومان

 


کلرید قلع 100 گرمی کد 243523 سیگما آلدریچ
کلرید قلع ، قیمت کلرید قلع ، وارد کننده کلرید قلع ، فروشنده کلرید قلع ، کلرید قلع چیست ؟ ، محصولات آزمایشگاهی ...
Sigma سیگما
312,000 تومان

 


کلرید جیوه 100 گرمی کد M1136 ساخت شرکت سیگما آلدریچ
کلرید جیوه 100 گرمی کد M1136 ساخت شرکت سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
440,000 تومان

 


310263 پتاسیم کربنات 1 کیلوئی سیگما آلدریچ آمریکا
310263 پتاسیم کربنات 1 کیلوئی سیگما آلدریچ آمریکا
Sigma سیگما
210,000 تومان

 


دی مانیتول 5 کیلوئی کد M4125 ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا
دی مانیتول 5 کیلوئی کد M4125 ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا
Sigma سیگما
1,550,000 تومان

 


آمونیوم پیرولیدین دی تیوکاربامات 1 گرمی کد P8765 سیگما آلدریچ
آمونیوم پیرولیدین دی تیوکاربامات 1 گرمی کد P8765 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
155,000 تومان

 


اسید سالسیلیک 100 گرمی کد 247588 سیگما آلدریچ
اسی سالسیسک کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا جهت مصارف A.C.S
Sigma سیگما
155,000 تومان

 


فنتولامین مسیلات 1 گرمی کد PHR1403 کمپانی سیگما آلدریچ
فنتولامین مسیلات 1 گرمی کد PHR1403 کمپانی سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
600,000 تومان

 


کولین کلراید 250 گرمی کد 26980 ساخت کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
کولین کلراید 250 گرمی کد 26980 ساخت کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
Sigma سیگما
0 تومان

 


پارافنیلن دی آمین 50 گرمی کد P6001 سیگما آلدریچ
پارافنیلن دی آمین 50 گرمی کد P6001 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
317,000 تومان

 


دی آرژنین 1 گرمی کد A2646 سیگما آلدریچ
دی آرژنین 1 گرمی کد A2646 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
680,000 تومان

 


اسید لاکتیک 100 گرمی کد 252476 ساخت سیگما آلدریچ
اسید لاکتیک 100 گرمی کد 252476 ساخت سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
0 تومان

 


1- برومو اکتادکان 100 گرمی کد 199494 سیگما آلدریچ
1- برومو اکتادکان 100 گرمی کد 199494 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
110,000 تومان

 


منیزیم نیترات هگزا هیدرات 100 گرمی سیگما آلدریچ
منیزیم نیترات هگزا هیدرات 100 گرمی سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
0 تومان

 


استونیتریل 1 لیتری کروماتوگرافی کد 34998 سیگما آلدریچ
استونیتریل 1 لیتری کروماتوگرافی کد 34998 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
0 تومان

 


سدیم فسفات دی بازیک 250 گرمی کد 71640 سیگما آلدریچ
سدیم فسفات دی بازیک 250 گرمی کد 71640 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
0 تومان

 


تترا فلوروبوریک اسید 48% کد 207934 Sigma-Aldrich ساخت کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا واحد 500 گرمی
تترا فلوروبوریک اسید 48% کد 207934 Sigma-Aldrich ساخت کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا واحد 500 گرمی
Sigma سیگما
0 تومان

 


جشم شور | دوش و چشم شور | تولید کننده چشم شوی | وارد کننده چشم شوی
جشم شور | دوش و چشم شور | تولید کننده چشم شوی | وارد کننده چشم شوی
ملزومات سکوبندی
0 تومان

 


استارچ 250 گرمی کد S9765 کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
استارچ - قیمت استارچ - فروشنده استارچ - وارد کننده استارچ - استارچ سیگما
Sigma سیگما
185,000 تومان

 


پتاسیم یدید 1 کیلوئی کد 30315 کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
پتاسیم یدید - قیمت پتاسیم یدید - وارد کننده پتاسیم یدید - فروشنده پتاسیم یدید - پتاسیم یدید سیگما
Sigma سیگما
1,650,000 تومان

 


استات کبالت 1 کیلوئی کد 208396 کمپانی سیگما آلدریچ
استات کبالت - قیمت استات کبالت - فروشنده استات کبالت - نماینده سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
485,000 تومان

 


آلومینیوم استات 500 گرمی کد 289825 سیگما آلدریچ
آلومینیوم هیدروکسی استات 100 گرمی کد 289825 سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
220,000 تومان

 


RES1427A-A7 سولفات آمونیوم 10 کیلوئی سیگما آلدریچ
RES1427A-A7 سولفات آمونیوم 10 کیلوئی سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
4,900,000 تومان

 


استامید 500 گرمی کد A0500 ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا
استامید,A0500,ساخت شرکت سیگما آلدریچ
Sigma سیگما
430,000 تومان

 


پتاسیم کربنات 1 کیلویی کد 209619 ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا
شماره CAS: 584-08-7 فرمول خطی: K2CO3 جرم مولی: 138.21 g / mol شماره رجیستر Beilstein: 4267587 شماره EC: 209-529-3 شماره MDL: MFCD00011382
Sigma سیگما
185,000 تومان

 


دی متیل فورمامید 2 لیتری کد 227056 کمپانی سیگما آلدریچ
CAS Number 68-12-2 Linear Formula HCON(CH3)2 Molecular Weight 73.09 Beilstein Registry Number 605365 EC Number 200-679-5 MDL number MFCD00003284 PubChem Substance ID 57647999
Sigma سیگما
850,000 تومان

 


سدیم بیکربنات 500 گرمی کد S6014 کمپانی سیگما آلدریچ
سدیم بی کربنات - سدیم دی کربنات - قیمت بیکربنات سدیم - فروشنده بیکربنات سدیم
Sigma سیگما
135,000 تومان

 


پتاسیم هیدروکسید 1 کیلوئی کد p1767 کمپانی سیگما آلدریچ
هیدروکسید پتاسیم گلوله سفید، ≥85٪ KOH پتاس خام ≥85٪، ≥85٪ KOH اساس، گلوله، سفید
Sigma سیگما
98,000 تومان

 


Sigma سیگما
77,000 تومان

 


پتاسیم سولفات 1 کیلوئی کد P9458 ساخت شرکت سیگما آلدریچ آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
Sigma سیگما
590,000 تومان

 


Hanna
1,650,000 تومان

 


گلایسین 25 کیلویی کد G5417 ساخت سیگما آلدریچ
گلایسین یک آمینو اسید است که در صنعت داروسازی کاربرد دارد
Sigma سیگما
0 تومان

 


کاغذ pH بسته 200 عددی رنج 0-14 ساخت کمپانی سیگما آلدریچ ریدل با رنج خوانش نیم تا نیم کد 10360005
کاغذ pH بسته 200 عددی رنج 0-14 ساخت کمپانی ریدل با رنج خوانش نیم تا نیم کد 10360005
Aldrich آلدریچ
155,000 تومان

 


کلستین سولفات 100 میلیگرمی کد C4461 سیگما آلدریچ
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Sigma سیگما
385,000 تومان

 


دستگاهای آزمایشگاهی
4,850,000 تومان

 


سدیم 1 دکان سولفانات 50 گرمی کد 30631 کمپانی سیگما آلدریچ آمریکا
Sodium 1-decanesulfonate - CAS Number 13419-61-9 Linear Formula CH3(CH2)8CH2SO3Na Molecular Weight 244.33 Beilstein Registry Number 3918920 MDL number MFCD00007526 ...
Sigma سیگما
7,500,000 تومان

 


هگزامین 250 گرمی کد 398160 ساخت سیگما آلدریچ آمریکا
هگزامین , متانامین , یوروتروپین , قیمت هگزامین تلفن 88920648
Sigma سیگما
247,000 تومان

 


Sigma سیگما
0 تومان(موجود نیست)

 


Sigma سیگما
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 1000)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی