مقالات و توضیحات
آزمیران / درصد قند نوشابه

درصد قند نوشابه

برای خارج کردن گاز ابتدا نوشابه را بشر به بشر آنقدر منتقل می كنیم تا گاز آن خارج شود

25 میلی لیتر نوشابه بدون گاز در بالن ژوژه 100 میلی لیتری ریخته و 2 میلی لیتر محلول استات سرب اشباع و سپس مقداری كربن اكتیو اضافه كرده با آب مقطر به حجم می رسانیم و با دو عدد كاغذ صافی صاف می كنیم تا محلول زیر صافی شفاف و بی رنگ شود

استات سرب باعث رسوب كردن مواد مزاحم برای آزمون قند می شود و كربن اكتیو خاصیت رنگبری دارد .

به محلول زیر صافی (الف) مقداری پودر اگزالات پتاسیم اضافه می كنیم . رسوب شیری می‌دهد . با دو كاغذ صافی صاف می كنیم تا محلول شفاف شود.

به كل محلول زیر صافی چند عدد بلور اگزالات پتاسیم اضافه می كنیم اگر شیری شد طبق روش بالا صاف می كنیم و اگر شفاف بود محلول آماده است .

(اگزالات پتاسیم ، یون سرب را رسوب داده و از محیط خارج می كند)

25 میلی لیتر از محلول زیر صافی (ب) را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری ریخته 10 میلی لیتر اسید كلیریدریك (3 آب + 1 اسید) اضافه كرده 10 دقیقه در بن ماری 70 درجه قرار می دهیم تا هیدرولیز شود .

وقتی بالن ژوژه خنك شد چند قطره فنل قتالئین اضافه كرده و مقداری محلول سود غلیظ می ریزیم تا ارغوانی شود سپس اسید كلریدریك (3+1) اضافه می كنیم تا بی رنگ شود . بعد سود 1/0 نرمال قطره قطره اضافه می كنیم . تا صورتی پایداری ایجاد شود و با آب مقطر به حجم می‌رسانیم (ج)

5/2 میلی لیتر فهلینگ A و 5/2 ملی لیتر فهلینگ B را در ارلن دهانه تنگ 250 میلی لیتر ریخته چند قطه معرف متیلن بلو و چند میلی لیتر آب مقطر اضافه كرده و روی هیتر می گذاریم تا به جوش بیاید . محلول (ج) را در بورت ریخته و به محض به جوش آمدن فهلینگ به آرامی شیر را باز كرده و قطره قطره روی فهلینگ می ریزیم (مهم : نباید از حالت جوش خارج شود) تا زمانی كه تغییر رنگ به آجری ثابت بماند .

یك بار هم میزان قند را قبل از هیدرولیز بدست می آوریم .

 درصد قند بعد از هیدرولیز(N)

K = 0254/0 عدد ثابت فهلینگ                                    V=حجم محلول مصرفی در تیتراسیون

تفاوت قند قبل و بعد از هیدرولیز قند اضافه شده است : 95/0*(N-n) = ساكارز

حد استاندارد قند برای نوشابه كولا حداقل 10 و برای پرتقالی حداقل 11 است .