مقالات و توضیحات
آزمیران: / رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی گرم

یکی از مهم ترین و متداول ترین روشهای رنگ امیزی در ازمایشگاه باکتری شناسی رنگ امیزی گرم میباشد.در این رنگ امیزی باکتریها بر اساس رنگ باکتری پس از رنگ امیزی؛به گرم مثبت و گرم منفی تقسیم میشوند.رنگ گرفتن باکتری پس از رنگ امیزی به توانایی حفظ رنگ اول  و به عبارتی به ساختمان دیواره سلولی باکتریایی بستگی دارد.پس از رنگ امیزی گرم،باکتریهای گرم مثبت بنفش و باکتریهای گرم منفی به رنگ قرمز قابل مشاهده خواهند بود.
آزمیران فروشنده محصولات آزمایشگاهی در ایران

جهت این رنگ امیزی به  کریستال ویوله،لوگل،محلول بی رنگ کننده و سافرانین نیاز داریم.اینها بصورت اماده در ازمایشگاهها وجود دارند اما ما نحوه چگونه تهیه کردن انها را توضیح خواهیم داد... 

مواد لازم جهت تهیه رنگ کریستال ویوله

کریستال ویوله:20 گرم
اتانول 95 درصد:100 سی سی
اگزالات امونیوم:1 گرم
اب مقطر:100 سی سی

تهیه محلول A
کریستال ویوله را در الکل حل کنید و خوب ایندو را باهم مخلوط کنید

تهیه محلولB
اگزالات امونیوم را در اب مقطر حل نمایید و خوب ایندو را باهم مخلوط کنید.

محلول A را به نسبت 1 به 10 با اب مقطر رقیق کنید
حال این محلول A رقیق شده  را با 4 برابر محلول B مخلوط کنید و این رنگ را در شیشه ای درب دار ذخیره نمایید.

مواد لازم جهت تهیه لوگل
ید کریستال:1 گرم
یدور پتاسیم:2 گرم
اب مقطر:300 سی سی

در یک هاون ید کریستال و یدور پتاسیم را ساییده و مخلوط کنید
اب مقطر را کم کم به ان اضافه کنید
حال محلول را در شیشه های رنگی ذخیره نمایید

مواد لازم جهت تهیه محلول بی رنگ کننده
اتانول 95% :250 سی سی
استون:250 سی سی
اینها را خوب مخلوط کنید و در شیشه های درب دار ذخیره نمایید

مواد لازم جهت تهیه سافرانین
سافرانین:2.5 گرم 
اتانول 95% :100 سی سی
اینها را خوب مخلوط کنید و در شیشه های درب دار ذخیره نمایید.

Document
فروش مواد شیمیایی فقط جهت مراکز دولتی، شرکتها، پژوهشگاهها، محققین و اساتید دانشگاه انجام میشود لطفا درخواست خود را به شماره واتس آپ یا تلگرام یا ایتا 09365036989 ارسال کنید