آزمیران / تعمیرات کروزه پلاتینی

تعمیرات کروزه پلاتینی

تعمیر انواع کروزه های پلاتینی و بوته های پلاتینی

جهت تعمیر انواع کروزه های پلاتینی باید توجه داشت
1. برای هر 1 میلی لیتر بوته 1 گرم پلاتین بکار میرود مثلا برای ساخت یک کروزه پلاتینی 25 میلی مقدار 25 گرم پلاتین بکار میرود
2. هنگام ذوب کردن کروزه های پلاتینی اسقاطی تقریبا مقدار 5% از وزن کروزه اسقاطی کسر میگردد .
مثلا اگر جهت تعمیر یک کروزه 25 میلی مقدار 25 گرم پلاتین اسقاطی جهت ذوب تحویل گرفته شود مقدار 5% آن یعنی 1.25 گرم از مقدار 25 گرم پلاتین اسقاطی کسر میگردد
3. مدت زمان تحویل جهت تعمیر انواع کروزه های پلاتینی یا بوته های پلاتینی 10 روز کاری میباشد
4. در زمان دریافت پلاتین فقط با ترازوی این شرکت پلاتین اسقاطی وزن کشی میشود و در زمان تحویل نیز با همان ترازو وزن کشی صورت میگیرد
5. در صورت نیاز به آنالیز کروزه های پلاتینی مبلغ 75 هزار تومان جهت آنالیز اولیه یا 75 هزار تومان جهت آنالیز ثانویه دریافت میگردد
6. آنالیز توسط آزمایشگاههای معتمد اداره استاندارد یا دانشگاهها و با دستگاه X Ray یا XRF انجام میگردد

با تشکر و سپاس

آزمیران تولید کننده و سازنده انواع کروزه های پلاتینی 

تلفن 09125344368
 

آمارگیر وبلاگ