مقالات و توضیحات
آزمیران / دستگاههای موجود

دستگاههای موجود

دستگاه كروماتوگرافي مايع (HPLC)

دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا، مارك Aghilent همراه با دتكتور UV جهت جداسازي مخلوط

 گونه ها و نهايتا اندازه گيري هاي كمي و كيفي، جهت كارهاي تحقيقاتي و آناليز نمونه هاي صنعتي، محيط زيست و دارويي به كار مي رود.


دستگاه GC-Mass Agilent US00003734

اين دستگاه با تلفيق دو روش كروماتوگرافي گازي و اسپكتروسكوپي جرمي، قابليت جداسازي و شناسايي گونه هاي مختلف را دارد و جهت كارهاي تحقيقاتي و آناليز نمونه هاي صنايع و انجام پروژه هاي صنعتي در حيطه شيمي، محيط زيست، داروسازي و... مورد استفاده قرار مي گيرد.


دستگاه UV-Vis (Carry)

دستگاه اسپكتروفوتومتر دو پرتوئي براي اندازه گيري هاي كيفي و كمي براساس اندازه گيري هاي جذب محلول ها در نواحي ماوراء بنفش و مرئي مي باشد.


دستگاه كروماتوگرافي گازي (Varian) GC و (Chrompack)

اين دستگاه كه داراي آشكارسازهاي FID و TCD مي باشد براي جداسازي مخلوط هاي چند جزئي و نيز تعيين درصد خلوص نمونه ها به كار مي رود.


دستگاه اسپكترومتري جذب اتمي (Perkin Elmer)

اين دستگاه داراي قابليت هاي جذب و نشر اتمي بوده و به كمك سيستم هاي سوخت استيلن-هوا يا استيلن نيتروز اكسايد قادر به اندازه گيري كمي گستره وسيعي از عناصر موجود در نمونه هاي مختلف مي باشد.


دستگاه التراسونيك هموژنايزر

اين دستگاه، مارك UIP1000 hd جهت آماده سازي نمونه هاي شيميايي، بيولوژيكي و دارويي و يا انجام واكنشها تحت تابش امواج مافوق صوت مورد استفاده قرار مي گيرد.


دستگاه UV جامد Perkin Elmer lammba 45

اين دستگاه جهت طيف گيري از نمونه هايي جامد در ناحيه UV-Vis ، براساس تكنيك اسپكتروسكوپي انعكاسي به كار مي رود. به كمك اين تكنيك مي توان انواع نمونه هاي جامد آلي و معدني را بدون نياز به تهيه محلول هاي مورد نظر بررسي كرد.


دستگاه FT-IR (Perkin Elmer65)

دستگاه طبف سنجي زير قرمز با قابليت تبديل فوريه جهت انجام بررسي هاي اسپكتروسكوپي در ناحيه زير قرمز مي باشد. با استفاده از اين دستگاه مي توان از كليه تركيبات آلي، آلي-معدني، پليمر و... با سرعت بسيار بالا طيف گرفته و بر اساس گروه هاي عاملي ظاهر شده ساختار تركيب را مشخص نمود. اين دستگاه در صنايع شيميايي، داروسازي و پليمري كاربرد گسترده اي دارد.


دستگاه CHNS

اين دستگاه جهت آناليز عنصري و اندازه گيري كربن، هيدروژن، نيتروژن و گوگرد موجود در نمونه ها به كار مي رود.


دستگاه آناليز حرارتي (STA)

اين دستگاه مارك Setaram مدل TG Labsys DSC يكي از پيشرفته ترين و كاربردي ترين دستگاه هاي آناليز حرارتي است كه از دماي 20 تا 1600 درجه سانتيگراد قابليت انجام تست هاي DTG، DSC و TG را دارد. با استفاده از اين دستگاه اطلاعاتي از جمله Tg، نقطه ذوب، دماي بلورينگي، تعيين درصد اجزاي تشكيل دهنده، ميزان رطوبت، ميزان Ash و همچنين مقاومت حرارتي پليمرها و مواد سراميكي قابل تعيين مي باشد. اين دستگاه امكان رسم همزمان منحني هاي TGA، DSC و DTG رادارد.


دستگاه اكسترودر

اكسترودر دوپيچه همسوگرد مارك Lab Tech جهت اختلاط انواع پليمرها از جمله پلي اولفين ها، پلي آميدها، پلي كربنات ها و... همچنين پليمرهاي مذكور با افزودني ها استفاده مي شود. تنش برشي بالاي اين دستگاه، امكان اختلاط پخشي (اختلاط همراه با شكست اجزاء) خوبي را فراهم مي كند. اين دستگاه با داشتن امكان خوراك­دهي جانبي، انجام اكستروژن واكنشي را نيز دارد.


دستگاه الكتروشيمي (Eg & G) Perkin Elmer

شامل روش هاي مختلف ولتامتري كرونوآمپرومتري، بي كرونوكولومتري، .... و اندازه گيري هاي Impedance مي باشد.


دستگاه تعيين COD

اين دستگاه شامل رفلاكس و متعلقات مربوطه است. كاربرد اين دستگاه شامل موارد زير است:

1- تعيين غلظت مواد آلي

2- رفلاكس مواد در واكنش هاي شيميايي مختلف و اندازه گيري COD آب و فاضلاب هاي صنعتي


دستگاه جارتست

يا استفاده از دستگاه جارتست مي توان بهترين ماده منعقد كننده و لخته ساز را در آب يا فاضلاب شهري و صنعتي تعيين كرد. اين دستگاه كاربرد زيادي در بحث تصفيه آب و پساب شهري و صنعتي و حذف ذرات كلوئيدي از نمونه هاي آبي دارد.


دستگاه هضم و تقطير كجلدال

براي انجام آزمايش و اندازه گيري نيتروژن آب از آن استفاده مي گردد. با استفاده از اين دستگاه مي توان ميزان پروتئين را در نمونه هاي مختلف سنجش كرد. ضمناً اين دستگاه براي هضم نمونه هاي حاوي فسفر و در نهايت سنجش فسفر نيز كاربرد دارد.


دستگاه پلاريمتر

اين دستگاه مارك A-KRUSS بوده و اندازه گيري ميزان چرخش نوري مواد فعال نوري و تعيين غلظت مواد براساس فعاليتهاي نوري از قابليت هاي اين دستگاه است.


دستگاه رفركتومتر

از اين دستگاه مي توان براي اندازه گيري ضريب شكست مواد خالص در دماي مشخص و شناسايي آنها استفاده كرد. همچنين براي تعيين آزئوتروپ برخي از محلول ها به كار مي رود. دستگاه مذكور مجهز به حمام آب گرم همزن دار است.


دستگاه ويسكومتر

اين دستگاه مارك پتروتست بوده و جهت تعيين ويسكوزيته سيالات مانند روغن موتور استفاده مي شود. كارخانجاتي كه توليدات آنها مواد ويسكوزي مانند روغن موتور و... باشد، جهت تعيين ويسكوزيته مي توانند از اين دستگاه استفاده نمايند.


دستگاه تست نقطه ابري شدن و نقطه ريزش فرآورده هاي نفتي

اين دستگاه مارك پتروتست ساخت شركت آلمان بوده و داراي يك كمپرسور جهت سرد كردن محفظه ها تا دماي پايين تر از 60- درجه سانتي گراد مي باشد. كاربرد اين دستگاه در صنايع براي تست نقطه ريزش براساس استاندارد ASTM D-97 و تست نقطه ابري شدن، براساس استاندارد ASTM D-2500 جهت انواع فرآورده هاي نفتي مانند پارافين ها، روغن ها و... مي باشد.


دستگاه تعيين نقطه آتشگيري و نقطه اشتعال به روش باز

(Flash and point Cleveland open cup tester CL1)

اين دستگاه مارك پتروتست مدل CL1 بوده و براساس استاندارد ASTM D 445 قادر است ويسكوزيته سينماتيكي مايعات شفاف و تيره را اندازه گيري كند. روش اندازه گيري ويسكوزيته در اينت دستگاه با استفاده از ويسكومترهاي موئينه و در داخل حمام روغن با دماي معيين (40 و 100 درجه سانتيگراد) مي باشد.


دستگاه تعيين نقطه اشتعال به روش بسته

(PM4) Flash point- close cup tester

اين دستگاه (مارك پتروتست مدل PM4) بصورت نيمه اتوماتيك كار مي كند و داراي شعله الكتريكي و شعله گازي و يك همزن است كه قادر است براساس استاندارد ASTM D-93 نقطه اشتعال فرآورده هاي سبك نفتي را در يك CUP بسته و براساس روش Pensky- martens تست كند.


دستگاه تعيين نفوذپذيري انواع فرآورده هاي قير و گريس

(PNR 12) Penetration & Texture tester

اين دستگاه كه به صورت اتوماتيك كار مي كند، پيشرفته ترين و اولين مدل نصب شده در ايران از مدل PNR 12 ساخت شركت پتروتست آلمان مي باشد كه قادر است نفوذ پذيري انواع نمونه قير و گريس را براساس استاندارد فرآورده هاي نفتي در دو حالت (needle- Penetration) Bitumen و (cone- Penetration) Grees تست كند. تنظيمات اين دستگاه و نحوه كار آن روي LCD قابل نمايش است و توسط چاپگر هم امكان چاپ نتايج وجود دارد.


دستگاه تعيين نقطه نرم شدن انواع قيرها

(Ping and ball apparatus) Softening point

اين دستگاه ساخت شركت پتروتست آلمان بوده و استاندارد اين دستگاه ASTM D 36 بوده و جهت تعيين نقطه نرمي قير و فرآورده هاي سنگين نفتي كاربرد دارد. از اين دستگاه مي توان به منظور دسته بندي قيرها و به عنوان عاملي جهت تاييد يكنواختي محموله ها يا منابع قير استفاده نمود. روش آزمون اين دستگاه با ابزار حلقه و گلوله است و براي قيرهايي كه نقطه نرمي آنها در محدوده دمايي 30 الي 157 درجه سانتي گارد قرار دارد استفاده مي شود.


دستگاه تعيين فشار بخار Raid

(R.V.P.) Raid vapor pressure tester

كاربرد اين دستگاه ساخت شركت پتروتست آلمان و مدل DP بوده كه در آن اندازه گيري فشار بخار فرآورده هاي سبك نفتي براساس روش آزمون Raid مي باشد. اين دستگاه داراي يك حمام آب با كنترل ديجيتالي است كه دماي حمام را بصورت اتوماتيك در دماي 8/37 درجه سانتيگراد تنظيم مي كند و توسط فشار سنج هاي تعبيه شده در دستگاه، فشار بخار ماده مورد نظر قابل رويت است.


دستگاه تست ضربه

ميزان انر‍ژي كه در اثر وارد شدن يك ضربه ناگهاني، توسط قطعه جذب مي شود را مي توان توسط اين دستگاه اندازه گيري كرد. از اين دستگاه مي توان براي تست كردن قطعاتي كه بتوانند حداكثر تا 5/5 ژول انرژي را جذب كنند، استفاده مي شود. اين دستگاه در ساخت بسياري از محصولات صنايع خودروسازي، كنترل كيفيت قطعات پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه مارك Gotech مدل Gt-7045-MDL طبق استاندارد ASTMD-256 كار مي كند.


دستگاه تست كشش

اين دستگاه (مارك هيوا مدل Hiva 200) جهت تعيين خواص مكانيكي و رسم منحني هاي تنش- كرنش پليمرها مطابق با استانداردهاي موجود به كار مي رود.


دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس گرم (مارک Lab Tech مدل LP20-B) با قابلیت گرمایش تا 300 درجه سانتیگراد جهت تهیه نمونه های قابلگیری فشاری استفاده می شود.


دستگاه رئومتر (Hiva 900)

در صنایع لاستیک جهت تعیین اطلاعات پخش ترکیب از این دستگاه استفاده می شود. این دستگاه قادر است قبل از پخت با استفاده از اطلاعات گشتاور- زمان، اطلاعاتی نظیر Scorch time، Cure time و... را محاسبه نماید. با نغییر عوامل پخت و میزان آنها می توان زمان بهینه پخت را تعیین کرد. این دستگاه مطابق استاندارد ASTM 5289 کار می کند.


دستگاه تست یونیورسال (Universal Testing Machine)

استفاده گسترده در صنایع فولاد، ذوب آهن، خودرو، کامپوزیت، کاشی و سرامیک، اهمیت کاربرد این دستگاه را مشخص می کند. تستهای کشش، خمش و فشار با اعمال نیروی عمودی معادل 50 تن و بررسی خصوصیات متالوژی و مقاومت مواد از جمله توانایی های این دستگاه است.

 در این دستگاه جهت اندازه گیری از ترندیودرهای حساس استفاده می شود، که توانایی انجام در آزمایش های دقیق و گزارش های قابل استناد را دارد.


دستگاه Fast mill

برای آسیاب کردن مواد بصورت خشک ساب و تر ساب در اندازه های میکرونیزه استفاده می گردد. در صنعت فقط در قسمتهای آزمایشگاهی و کنترل کیفی برای انجام تست از آن استفاده می شود.


دستگاه Jar mill

این دستگاه برای آسیاب کردن مواد به صورت خشک ساب و ترساب می باشد. برای انجام کارهای تحقیقاتی و صنعتی استفاده می شود که حجم ظرف آسیاب آن 20 لیتر بوده و لاینینگ داخلی آن از جنس پلی اتیلن و لاستیکی است. این دستگاه آسیابی است که نمونه های بزرگ آن تحت عنوان بال میل در صنعت استفاده می شود.


میکروسکوپ متالوژی

این میکروسکوپ بای مطالعه ساختار سرامیکها و فلزات استفاده می شود و قابلیت 1000 برابر بزرگنمایی را دارد. دستگاه مذکور مجهز به دوربین برای عکسبرداری و فیلم برداری از سطح نمونه است و قابلیت انتقال به رایانه را دارد. از این میکروسکوپ بیشتر در محیطهای تحقیقاتی استفاده می گردد.


دستگاه سانتریفیوژ ژربر

برای اندازه گیری میزان چربی شیر و فراورده های آن (خامه و پنیر و...) استفاده می شود.


دستگاه آون تحت خلاء

کاربردهای این دستگاه شامل موارد زیر است:

1- تبخیر مایعات موجود در مواد و خشک کردن آنها در غیاب اکسیژن

2- تغلیظ عصاره استخراج شده موادی که حساس به اکسیژن هستند مانند آنتی اکسیدانها

جهت خرید هرکدام از دستگاهها با من تماس بگیرید

تلفن 88920648


ابزار وبلاگ