مقالات و توضیحات
آزمیران / بالن حجمی برای تعیین میزان روغن

بالن حجمی برای تعیین میزان روغن

به روز رسانی 1401.8.8

شیشه بوروسیلیکات 3.3، با درب شیشه ای توخالی NS.

  • کالیبره شده برای حاوی (TC، In)
  • بخش فرعی 0 تا 5 میلی لیتر (محدودیت خطا ± 0.10 میلی لیتر)
  • بخش فرعی 5 تا 30 میلی لیتر (محدودیت خطا ± 0.5 میلی لیتر)

برای تعیین محتوای روغن در امولسیون های روغنی آبی (مانند روغن حفاری).

گواهینامه ها: DIN 51368


ظرفیت             دهانه         دقت                                                            تعداد     کد کالا          قیمت 

100 میلی لیتر 19/26 0 - 5 میلی لیتر؛ 5 تا 30 میلی لیتر   ± 0.2 میلی لیتر      1       612-3805     3.500.000 تومان 

ابزار وبلاگ