مقالات و توضیحات
آزمیران: / کاغذ صافی واتمن

کاغذ صافی واتمن

کاغذ صافی واتمن چیست و چه کاری در آزمایشگاه انجام میدهد؟

کاغذ صافی یا همان فیلتر کاغذی که در انگلیسی به آن Filter paper گفته میشود وسیله ای است که با آن در آزمایشگاه جهت صاف کردن محلولها و یا هوا کاربرد دارد . کاغذ صافیها کاربردهای بسیار متفاوتی دارد یکی از مهمترین این کاربردها در صاف کردن محلولها قبل از تزریق در دستگاههای HPLC و یا GC میباشد .
کاغذ صافیها اصولا از دو نوع سیستمهای فیلتراسیونی استفاده میگردد. سیستمهای فیلتراسیونی ساده که شامل کاغذ صافی و همچنین قیف و یک مخزن ساده که میتواند ارلن باشد ولی سیستمهای فیلتراسیونی ممبران ها که منافذ بسیار ریزی دارند حتما باید از دستگاههای فیلترهولدر استفاده کرد 

انواع کاغذ صافیهای واتمن چیست ؟
کاغذ صافیها به دو دسته عمده اشلس با خاکستر و غیر اشلس بدون خاکستر شناخته میشود 
صافیهای با خاکستر شامل گریدهای نمره 1 و نمره 2 و نمره 3 و نمره 4 و نمره 5 و 6 واتمن میباشند 
صافیهای بدون خاکستر شامل گریدهای نمره 40 و 41 و 42 و 43 و 44 واتمن هستند 


Document
فروش مواد شیمیایی فقط جهت مراکز دولتی، شرکتها، پژوهشگاهها، محققین و اساتید دانشگاه انجام میشود لطفا درخواست خود را به شماره واتس آپ یا تلگرام یا ایتا 09365036989 ارسال کنید