مقالات و توضیحات
آزمیران / بالن ژوژه با گواهی کالیبراسیون

بالن ژوژه با گواهی کالیبراسیون

شیشه بوروسیلیکات 3.3، با درب PP. فلاسک های اندازه گیری تک گواهی شده کلاس A با شماره سریال چاپ شده و گواهی کار فردی.

  • مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا
  • با درپوش PP سفید تحویل می شود
  • کتیبه و علامت حلقه در مینای آبی با کنتراست بالا
  • کالیبره شده برای حاوی (TC، In)
  • شماره سریال چاپ شده و گواهی واحد گنجانده شده است

ساخته شده از لوله شیشه ای واقعی برای تضمین اندازه گیری دقیق.

گواهینامه ها: DIN EN ISO 1042. مطابقت با علامت DE-M تأیید شده است.

حجم              ابعاد دهانه                      تعداد       کد کالا           قیمت 

5 میلی لیتر    10/19 0,040 ± میلی لیتر    1       612-6701         1.500.000 تومان

10 میلی لیتر  10/19 0,040 ± میلی لیتر    1       612-6702         1.550.000 تومان

20 میلی لیتر  10/19 0,040 ± میلی لیتر    1       612-6703         1.600.000 تومان 

25 میلی لیتر  10/19 0,040 ± میلی لیتر    1       612-6704         1.600.000 تومان 

50 میلی لیتر  12/21 0,060 ± میلی لیتر    1       612-6705         1.700.000 تومان 

100 میلی لیتر 14/23 0,100 ± میلی لیتر    1       612-6706        1.800.000 تومان 

200 میلی لیتر 14/23 0,150 ± میلی لیتر    1       612-6707        1.850.000 تومان 

250 میلی لیتر 14/23 0,150 ± میلی لیتر    1       612-6708        1.900.000 تومان

500 میلی لیتر 19/26 0,250 ± میلی لیتر    1       612-6709        2.000.000 تومان

1000 میلی لیتر24/29 0,400 ± میلی لیتر    1       612-6710       2.200.000 تومان

2000 میلی لیتر        29/32 0,600 ± میلی لیتر    1       612-6711         69.70 پوند

ابزار وبلاگ