مقالات و توضیحات
واردکننده / لیست قیمت شیشه آلات و ملزومات آزمایشگاهی ساخت ایران و چین تحویل در تهران تاریخ خرداد 1403

لیست قیمت شیشه آلات و ملزومات آزمایشگاهی ساخت ایران و چین تحویل در تهران تاریخ خرداد 1403

لیست قیمت شیشه آلات و ملزومات آزمایشگاهی ساخت ایران و چین تحویل در تهران تاریخ خرداد 1403

عکس محصول

محصول

قیمت (ریال)

مقدار

خرید

استوانه مدرج 5 سی سی شیشه ای

530,000

-

-

استوانه مدرج 10 سی سی شیشه ای

600,000

-

-

استوانه مدرج 25 سی سی شیشه ای

750,000

-

-

استوانه مدرج 50 سی سی شیشه ای

860,000

-

-

استوانه مدرج 100 سی سی شیشه ای

890,000

-

-

استوانه مدرج 250 سی سی شیشه ای

1,300,000

-

-

استوانه مدرج 500 سی سی شیشه ای

1,920,000

-

-

استوانه مدرج 1000 سی سی شیشه ای

3,600,000

-

-

استوانه مدرج 50 سی سی پلاستیکی

480,000

-

-

استوانه مدرج 25 سی سی پلاستیکی

390,000

-

-

استوانه مدرج 100 سی سی پلاستیکی

640,000

-

-

استوانه مدرج 250 سی سی پلاستیکی

850,000

-

-

استوانه مدرج 500 سی سی پلاستیکی

950,000

-

-

استوانه مدرج 1000 سی سی پلاستیکی

2,400,000

-

-

آب مقطر یکبار تقطیر 5 لیتری زلال

600,000

-

-

آب مقطر دوبار تقطیر 5 لیتری زلال

680,000

-

-

آب مقطر سه بار تقطیر 5 لیتری زلال

760,000

-

-

ارلن خلا 500 سی سی شیشه ای

2,400,000

-

-

ارلن 25 میلی لیتر شیشه ای

630,000

-

-

ارلن 50 میلی لیتر شیشه ای

570,000

-

-

ارلن 100 میلی لیتر شیشه ای

860,000

-

-

ارلن 250 میلی لیتر شیشه ای

1,020,000

-

-

ارلن 500 میلی لیتر شیشه ای

1,520,000

-

-

ارلن 1000 میلی لیتر شیشه ای

3,020,000

-

-

ارلن 2000 میلی لیتر شیشه ای

4,900,000

-

-

اسپاتول دو سرتخت استیل

1,000,000

-

-

اسپاچول قاشقکی استیل 15 سانت

290,000

-

-

اسپاتول قاشقی استیل 19 سانت

420,000

-

-

الکل سنج 0 تا 70 درصد

800,000

-

-

الکل سنج 0 تا 100 درصد

800,000

-

-

الکل طبی 96 درصد

1,650,000

-

-

بالن ژوژه 5 سی سی

890,000

-

-

بالن ژوژه 10 سی سی

890,000

-

-

بالن ژوژه 25 سی سی

1,020,000

-

-

بالن ژوژه 50 سی سی

1,020,000

-

-

بالن ژوژه 100 سی سی

1,360,000

-

-

بالن ژوژه 250 سی سی

1,650,000

-

-

بالن ژوژه 500 سی سی

2,140,000

-

-

بالن ژوژه 1000 سی سی

3,270,000

-

-

بالن ته صاف 50 سی سی

900,000

-

-

بالن ته صاف 100 سی سی

1,150,000

-

-

بالن ته صاف 250 سی سی

1,250,000

-

-

بالن ته صاف 500 سی سی

1,610,000

-

-

بالن ته صاف 1000 سی سی

2,450,000

-

-

بالن ته گرد 50 سی سی

690,000

-

-

بالن ته گرد 100 سی سی

1,020,000

-

-

بالن ته گرد 250 سی سی

1,250,000

-

-

بالن ته گرد 500 سی سی

1,610,000

-

-

بالن ته گرد 1000 سی سی

2,450,000

-

-

بشر 10 سی سی شیشه ای

340,000

-

-

بشر 25 سی سی شیشه ای

340,000

-

-

بشر 50 سی سی شیشه ای

430,000

-

-

بشر 100 سی سی شیشه ای

570,000

-

-

بشر 250 سی سی شیشه ای

670,000

-

-

بشر 400 سی سی شیشه ای

1,120,000

-

-

بشر 500 سی سی شیشه ای

1,250,000

-

-

بشر 1000 سی سی شیشه ای

2,700,000

-

-

بشر 2000 سی سی شیشه ای

5,280,000

-

-

بشر 2000 سی سی شیشه ای گلسکو

9,730,000

-

-

بشر 50 سی سی پلاستیکی

80,000

-

-

بشر 100 سی سی پلاستیکی

185,000

-

-

بشر 250 سی سی پلاستیکی

380,000

-

-

بشر 400 سی سی پلاستیکی

220,000

-

-

بشر 600 سی سی پلاستیکی

350,000

-

-

بشر 800 سی سی پلاستیکی

300,000

-

-

بشر 1000 سی سی پلاستیکی

400,000

-

-

بشر 2000 سی سی پلاستیکی

690,000

-

-

بشر 3000 سی سی پلاستیکی

1,030,000

-

-

بشر 50 سی سی پلاستیکی مخروطی

80,000

-

-

بشر 100 سی سی پلاستیکی مخروطی

110,000

-

-

بشر 250 سی سی پلاستیکی مخروطی

200,000

-

-

بشر 500 سی سی پلاستیکی مخروطی

250,000

-

-

بشر 1000 سی سی پلاستیکی مخروطی

350,000

-

-

بطری درب آبی 100 میلیلیتر قابل اتوکلاو

1,800,000

-

-

بطری درب آبی 250 میلیلیتر قابل اتوکلاو

2,200,000

-

-

بطری درب آبی 500 میلیلیتر قابل اتوکلاو

4,950,000

-

-

بطری درب آبی 1000 میلیلیتر قابل اتوکلاو

5,990,000

-

-

بک گاز با شعله پخش کن

2,180,000

-

-

بوته آلومینا 1700 درجه

5,940,000

-

-

بوته آلومینا 1500 درجه

5,940,000

-

-

بوته آلومینا 1200 درجه 25 سی سی

700,000

-

-

بوته آلومینا 1200 درجه 50 سی سی

1,450,000

-

-

بوته آلومینا 1200 درجه 100 سی سی

1,850,000

-

-

بورت 10 سی سی شیر تفلون

4,980,000

-

-

بورت 25 سی سی شیر تفلون

6,120,000

-

-

بورت 50 سی سی شیر تفلون

6,180,000

-

-

پارافیلم

22,000,000

-

-

پرل شیشه ای

5,850,000

-

-

پلیت (پتری دیش) 8 سانت شیشه ای

1,100,000

-

-

پلیت (پتری دیش) 10 سانت شیشه ای

1,120,000

-

-

پلیت (پتری دیش) 6 سانت پلاستیکی استریل

395,000

-

-

پلیت (پتری دیش) 8 سانت پلاستیکی استریل

541,000

-

-

پلیت (پتری دیش) 10 سانت پلاستیکی استریل

830,000

-

-

پنبه 100 گرمی

395,000

-

-

پنس 12 سانت استیل

624,000

-

-

پنس 14 سانت استیل

624,000

-

-

پنس 18 سانت استیل

1,157,000

-

-

پنس 25 سانت استیل

1,320,000

-

-

پنس 30 سانت استیل

1,429,000

-

-

پوآر پیپت سه زمانه آلمانی

2,810,000

-

-

پوآر پیپت دو زمانه

2,448,000

-

-

پوآر قرقره ای

2,750,000

-

-

پیپت مدرج 0.5 سی سی

470,000

-

-

پیپت مدرج 1 سی سی

580,000

-

-

پیپت مدرج 2 سی سی

530,000

-

-

پیپت مدرج 5 سی سی

650,000

-

-

پیپت مدرج 10 سی سی

870,000

-

-

پیپت مدرج 25 سی سی

1,140,000

-

-

پیپت حبابدار 1 سی سی

1,010,000

-

-

پیپت حبابدار 2 سی سی

1,010,000

-

-

پیپت حبابدار 5 سی سی

1,060,000

-

-

پیپت حبابدار 10 سی سی

1,200,000

-

-

پیپت حبابدار 25 سی سی

2,090,000

-

-

پیست یا آبفشان نیم لیتری

395,000

-

-

پیست یا آبفشان یک لیتری

510,000

-

-

پیکنومتر 10 سی سی

4,600,000

-

-

پیکنومتر 25 سی سی

5,900,000

-

-

پیکنومتر 50 سی سی

6,100,000

-

-

پیکنومتر 100 سی سی

7,400,000

-

-

ترمومتر 10- تا 360 درجه انگلیسی

2,920,000

-

-

ترمومتر 10- تا 110 درجه الکلی

2,780,000

-

-

ترمومتر 10- تا 250 درجه جیوه ای

3,920,000

-

-

ترمومتر دیجیتال قلمی

2,500,000

-

-

توری نسوز

400,000

-

-

جار بی هوازی

7,200,000

-

-

ترموهیگرومتر

2,340,000

-

-

جای پلیت استیل

2,400,000

-

-

جای پیپت استیل

2,600,000

-

-

جای پیپت گردان

1,430,000

-

-

جای لوله آزمایش 20 خانه قطر 19 میلیمتر

1,320,000

-

-

جای لوله آزمایش 16 خانه قطر 21 میلیمتر

1,280,000

-

-

جای لوله آزمایش 33 خانه قطر 16 میلیمتر

1,360,000

-

-

چراغ الکلی آزمایشگاهی

530,000

-

-

چسب اتوکلاو

640,000

-

-

دستکش ضد اسید

2,770,000

-

-

دستکش لاتکس مدیوم 50 عددی

1,350,000

-

-

دستکش لاتکس مدیوم 100 عددی

2,200,000

-

-

دستکش لاتکس لارج 50 عددی

1,350,000

-

-

دستکش لاتکس لارج 100 عددی

2,200,000

-

-

دستکش نسوز کوره

3,200,000

-

-

دسیکاتور 18 سانت ساده

12,150,000

-

-

دسیکاتور 18 سانت شیردار

16,350,000

-

-

دسیکاتور 21 سانت ساده

14,750,000

-

-

دسیکاتور 21 سانت شیردار

23,600,000

-

-

دسیکاتور 24 سانت ساده

23,900,000

-

-

دسیکاتور 24 سانت شیردار

29,550,000

-

-

دسیکاتور 30 سانت ساده

31,530,000

-

-

دسیکاتور 30 سانت شیردار

41,500,000

-

-

رک خشک کن آزمایشگاهی

3,400,000

-

-

رک لوله فالکون 50 سی سی 25 خانه

960,000

-

-

رک لوله فالکون 15 سی سی 60 خانه

670,000

-

-

رک لوله فالکون 15 سی سی 25 خانه

670,000

-

-

رک لوله فالکون میکس 15 و 50 سی سی

680,000

-

-

رک سرسمپلر آبی 60 خانه

900,000

-

-

رک سرسمپلر زرد 96 خانه

900,000

-

-

رک سرسمپلر کریستالی 96 خانه

900,000

-

-

ساعت آزمایشگاهی

2,500,000

-

-

ست جراحی

5,500,000

-

-

ست تقطیر با بالن 500 سی سی

8,550,000

-

-

مبرد تقطیر – کندانسور 40 سانتی

3,430,000

-

-

قطره گیر

1,450,000

-

-

سه راهی تقطیر

1,600,000

-

-

زانویی تقطیر

1,850,000

-

-

سر سمپلر کریستالی 1000 عددی

1,200,000

-

-

سر سمپلر زرد 1000 عددی

1,190,000

-

-

سر سمپلر آبی 500 عددی

1,380,000

-

-

سمپلر متغیر غیر قابل اتوکلاو

18,810,000

-

-

سمپلر متغیر قابل اتوکلاو دراگون لب

30,000,000

-

-

سه پایه آزمایشگاهی ارتفاع کوتاه

410,000

-

-

سه پایه آزمایشگاهی ارتفاع بلند

490,000

-

-

سوآپ آزمایشگاهی

530,000

-

-

سوکسله 250 با بالن 500

18,500,000

-

-

سوکسله 500 با بالن 1000

21,400,000

-

-

سیلیکاژل

4,500,000

-

-

شلنگ سیلیکونی

1,050,000

-

-

شیشه آلات 10 تکه کجلدال

21,400,000

-

-

شیشه مایعی 100 سی سی روشن

860,000

-

-

شیشه مایعی 250 سی سی روشن

1,280,000

-

-

شیشه مایعی 500 سی سی روشن

1,550,000

-

-

شیشه مایعی 1000 سی سی روشن

1,910,000

-

-

شیشه مایعی 100 سی سی تیره

1,540,000

-

-

شیشه مایعی 250 سی سی تیره

1,550,000

-

-

شیشه مایعی 500 سی سی تیره

2,300,000

-

-

شیشه مایعی 1000 سی سی تیره

2,780,000

-

-

شیشه پودری 100 سی سی روشن

970,000

-

-

شیشه پودری 250 سی سی روشن

1,310,000

-

-

شیشه پودری 500 سی سی روشن

1,540,000

-

-

شیشه پودری 1000 سی سی روشن

2,580,000

-

-

شیشه پودری 100 سی سی تیره

1,310,000

-

-

شیشه پودری 250 سی سی تیره

1,550,000

-

-

شیشه پودری 500 سی سی تیره

1,890,000

-

-

شیشه پودری 1000 سی سی تیره

2,810,000

-

-

شیشه ساعتی 4 سانت

160,000

-

-

شیشه ساعتی 6 سانت

250,000

-

-

شیشه ساعتی 8 سانت

210,000

-

-

شیشه ساعتی 10 سانت

290,000

-

-

شیشه ساعتی 12 سانت

530,000

-

-

شیشه ساعتی 15 سانت

750,000

-

-

عینک آزمایشگاهی

360,000

-

-

فیلد و پلاتین یا آنس و فیلد

2,000,000

-

-

قطره چکان معمولی شیشه دارویی

130,000

-

-

قطره چکان پوار دار شیشه تیره

970,000

-

-

قطره چکان پوار دار شیشه روشن

740,000

-

-

قطره چکان سر خروسکی شیشه روشن

2,300,000

-

-

قطره چکان سر خروسکی شیشه تیره

2,820,000

-

-

قیچی جراحی

740,000

-

-

قیف آزمایشگاهی قطر 5 سانت

510,000

-

-

قیف آزمایشگاهی قطر 7.5 سانت

670,000

-

-

قیف آزمایشگاهی قطر 10 سانت

960,000

-

-

قیف بوخنر 8 سانت

2,230,000

-

-

قیف بوخنر 10 سانت

3,540,000

-

-

قیف بوخنر 12.5 سانت

4,880,000

-

-

قیف دکانتور 250 میلیلیتر شیر تفلون

6,200,000

-

-

قیف دکانتور 500 میلیلیتر شیر تفلون

8,800,000

-

-

کارتوش

2,010,000

-

-

کاغذ PH مرک

7,300,000

-

-

کاغذ تورنسل

740,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 25 سی سی ایرانی

580,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 30 سی سی ایرانی

520,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 40 سی سی ایرانی

620,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 50 سی سی ایرانی

710,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 100 سی سی ایرانی

780,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 100 سی سی چینی

2,350,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 50 سی سی چینی

1,730,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 40 سی سی چینی

1,620,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 30 سی سی چینی

1,450,000

-

-

کروزه یا بوته چینی 20 سی سی چینی

1,350,000

-

-

کاغذ صافی

2,350,000

-

-

کیت سختی سنج آب

1,700,000

-

-

کیت سنجش کلر

1,600,000

-

-

کیسه اتوکلاو 60 * 40 سانتیمتر

1,350,000

-

-

کیسه اتوکلاو 120 * 80 سانتیمتر

2,200,000

-

-

کیسه اتوکلاو 100 * 80 سانتیمتر

1,980,000

-

-

گریس سیلیکونی 50 گرمی

2,040,000

-

-

گیره ارلن بالن نواخور خرچنگی

1,770,000

-

-

گیره ارلن بالن آلومینیومی نواخور

1,600,000

-

-

گیره ارلن بالن نواخور دسته بلند

3,800,000

-

-

گیره ارلن بالن یکسره

1,200,000

-

-

گیره نوا آلومینیومی

960,000

-

-

گیره بشر

1,020,000

-

-

گیره بورت آزمایشگاهی

2,320,000

-

-

گیره قیف قطر 5 سانت

510,000

-

-

گیره قیف قطر 7.5 سانت

680,000

-

-

گیره قیف قطر 10 سانت

630,000

-

-

گیره کوره الکتریکی

1,020,000

-

-

گیره لوله آزمایش

560,000

-

-

لامپ UV

4,700,000

-

-

لوله آزمایش 100*12

70,000

-

-

لوله آزمایش 100*15

70,000

-

-

لوله آزمایش 180*18

90,000

-

-

لوله آزمایش درپیچدار 100*16

393,000

-

-

لوله آزمایش درپیچدار 180*18

450,000

-

-

لوله آزمایش درپیچدار 200*20

480,000

-

-

لوله فالکون 15 سی سی

140,000

-

-

لوله فالکون 50 سی سی

180,000

-

-

لوله دورهام چینی 100 عددی

3,400,000

-

-

لوله شوی (برس لوله)

230,000

-

-

ارلن شوی (برس شستشوی ارلن)

320,000

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 1 سانتیمتری

900,000

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 2 سانتیمتری

1,000,000

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 3 سانتیمتری

1,125,000

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 4 سانتیمتری

1,487,500

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 5 سانتیمتری

1,650,000

-

-

مگنت آزمایشگاهی تفلونی 6 سانتیمتری

2,400,000

-

-

میله و پایه آزمایشگاهی

1,310,000

-

-

واشر بوخنر (لاستیک بوخنر) 6 تکه

2,160,000

-

-

هاون بلوری

970,000

-

-

هاون چینی 6 سانت

830,000

-

-

هاون چینی 8 سانت

910,000

-

-

هاون چینی 10 سانت

1,060,000

-

-

هاون چینی 12.5 سانت

1,280,000

-

-

هاون چینی 15 سانت

1,490,000

-

-

همزن شیشه ای

240,000

-

-

لطفاً برای هر محصول که نیاز به جزئیات بیشتر دارید، اطلاع دهید تا در خدمت شما باشم.

 

Document
فروش مواد شیمیایی فقط جهت مراکز دولتی، شرکتها، پژوهشگاهها، محققین و اساتید دانشگاه انجام میشود لطفا درخواست خود را به شماره واتس آپ یا تلگرام یا ایتا 09365036989 ارسال کنید