آزمیران / پتری فیلم

پتری فیلم

بازدید کننده محترم سایت آزمیران سلام 

محصولی که براتون معرفی میکنم پتری فیلمهای ساخت شرکت 3M آمریکا هستند. 
این محصول جایگزین روشهای سنتی آماده سازی آگار در آزمایشگاهها شده است.
و بادقت بسیار بالا اطمینان خاطر و خیلی سریع میتوانید به نتایج محصول میکروبی خود برسید.
پتری فیلمهای شرکت 3M آمریکا در صنایع غذایی و آب آشامیدنی از جمله برای لبنیات ، تخم مرغ ، گوشت ، محصولات کنسروی ، کشتارگاههای صنعتی ، داروسازی ها ، غذاهای دریایی بسیار پر کاربرد هستند.