محیط کشتهای آزمایشگاهی مرک آلمان
خلاصه ای از محیط های کشت MERCK
بروسلا/ سلکتیو آگار مرک 110490.0500 45   R2A 100416.0500 1
برین هارت اینفوژن آگار مرک  113825.0500 46   آزاید دکستروز براث مرک 101590.0500 2
برین هارت اینفوژن براث مرک  110493.0500 47   آگارآگار Ep پودر مرک 101615.1000 3
بلاد آگار بیس مرک 110886.0500 48   آگارآگار Ep  مرک 101614.1000 4
بیسموت سولفیت اگار مرک 105418.0500 49   آگارآگار tech مرک 111925.1000 5
بیف اکسترکت مرک 103979.0500 50   آگارآگار UP  مرک 101613.0500 6
پپتون گوشت مرک 107214.0500 51   آنتروبیک آگار مرک 105452.0500 7
پپتون واتر مرک 107228.0500 52   آنتی بیوتیک آگار1 مرک 105272.0500 8
پلاسمای سیتراته خرگوش مرک 113306.0500 53   آنتی بیوتیک آگار11 مرک 105269.0500 9
پلی میکسین Bسولفات 50000unit مرک 109875.0001 54   آنتی بیوتیک آگار12 مرک 110672.0500 10
پلیت کانت آگار مرک 105463.0500 55   آنتی بیوتیک آگار5 مرک 105271.0500 11
پلیت کانت اسکیم میلک آگار مرک 115333.0500 56   انتی بیوتیک براث مرک 105273.0500 12
پوتیتو دکستروز آگار مرک 110130.0500 57   آنتروتست مرک 115112.0001 13
کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات برات مرک 110728.0500 58   ای آی ام مرک  105470.0500 14
تایو گلیکولات براث مرک  108190.0500 59   اس اس آگار مرک 107667.0500 15
تتراتیونات انریچمنت براث مرک  108693.0500 60   اس پی اس آگار مرک  110235.0500 16
تتراتیونات براث مرک  105285.0500 61   استوارت ترانسپورت مدیوم مرک 105417.0500 17
تریپتوز براث مرک 110676.0500 62   اسکیم میلک پودر 115363.0500 18
تریپتون واتر مرک 110859.0500 63   اکس بایل مرک 103756.0500 19
تریپتون ( پپتون کازئین )مرک 107213.1000 64   اگ یولک امولسیون مرک 103784.0100 20
تریپتون ( پپتون کازئین )مرک 102239.0500 65   اگ یولک تلوریت امولسیون مرک 103785.0001 21
تیت اکسیداز مرک 113300.0001 66   ال ام ایکس براث مرک 110620.0500 22
تی اس ای آگار مرک 103915.0500 67   ال بی آگار مرک 110283.0500 23
تی سی بی اس آگار مرک 110263.0500 68   ال بی براث مرک 110285.0500 24
جار بیهوازی مرک  106387.0001 69   ام 17 آگار مرک 115108.0500 25
جی ان براث مرک  110756.0500 70   ام 17 براث مرک 115029.0500 26
جیلوتی - کانتونی براث مرک 110675.0500 71   ام آر اس آگار مرک  110660.0500 27
چاپ مم آگار مرک 105469.0500 72   ام آر اس براث مرک  110661.0500 28
دکستروز تریپتون آگار مرک 110860.0500 73   ام آر وی پی مرک 105712.0500 29
دی ان ایز آگار مرک 110449.0500 74   ام اند و آگار مرک 111277.0500 30
دیفرنشیال رینفورس کلاستریدیال مدیوم مرک  ########### 75   اندو آگار مرک 104044.0500 31
راپاپورت - واسیلیدیس براث مرک 107700.0500 76   او اف مدیوم مرک  110282.0500 32
روگوزا آگار مرک 105413.0500 77   اورنج سرم آگار مرک  110673.0500 33
رین فورس کلاستریدیال آگار مرک 105410.0500 78   اوره آگار مرک 108492.0500 34
رینگر قرص مرک 115525.0001 79   اوره براث مرک 108483.0500 35
زاپکس آگار مرک 105460.0500 80   ای ام بی آگار مرک 101347.0500 36
ژلاتین میکروبیولوژی مرک 104070.0500 81   ای ای براث (انتروکوکوس انریچمنت براث )  105394.0500 37
سابرو دکستروز آگار 4% مرک 105438.0500 82   ای پی تی آگار مرک 110453.0500 38
سابرو دکستروز آگار 2% مرک 108339.0500 83   ای سی براث مرک  110765.0500 39
ساپلمنت تایر ماتین مرک 110730.0001 84   ایکس ال دی مرک  105287.0500 40
ساپلمنت کامپیلو باکتر مرک 102249.0001 85   بایل سالت مرک  104054.0500 41
ساپلمنت یرسینیا مرک 116466.0001 86   برد پارکر آگار مرک  105406.0500 42
ستریماید آگار مرک  105284.0500 87   برلیانت گرین آگار BPLSمرک 107232.0500 43
سرئوس سلکتیو آگار YMP مرک 105467.0500 88
برلیانت گرین بایل براث 2% مرک 105454.0500 44

لون اشتاین جانسون مرک 105400.0500 113
سلکتیو آگار FUNGI مرک  105467.0500 89
لیستریا انریچمنت براث مرک 110549.0500 114   سلنیت اف مدیوم مرک 107717.0500 90
ملاشیت گرین براث مرک 110329.0500 115   سلنیت سیستئین براث مرک  107709.0500 91
مالت اکسترکت آگار مرک 105398.0500 116   سودوموناس آگار F مرک 110989.0500 92
مالت اکسترکت  مرک 105391.0500 117   سودوموناس آگار P مرک 110988.0500 93
مانیتول سالت آگار مرک 105404.0500 118   سیمون سیترات آگار مرک 102501.0500 94
مکانکی آگار مرک 105465.0500 119   فلوئید تایوگلیکولات مرک 108191.0500 95
مکانکی براث مرک 105396.0500 120   فنل رد براث مرک 110987.0500 96
مولرهینتون آگار مرک 105437.0500 121   کا اف استرپتوکوکوس آگار مرک 110707.0500 97
نوترینت آگار مرک 105450.0500 122   کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث مرک 111723.0500 98
نوترینت براث مرک 105443.0500 123   کازو اگار مرک 105458.0500 99
وای جی سی آگار مرک 116000.0500 124   کازو براث مرک 105459.0500 100
وگل جانسون آگار مرک 105405.0500 125   کامپیلو باکتر آگار مرک  102248.0500 101
وورت آگار مرک 105448.0500 126   کروموکالت کولیفورم آگار مرک 100850.0500 102
وی آر بی آگار VRBA آگار  101406.0500 127   کلمبیا آگار مرک 110445.0500 103
وی آر بی دی  VRBD آگار  110275.0500 128   کلیگلر آبرون آگار مرک 103913.0500 104
ویتامین B12 براث مرک 111988.0100 129   گاز پک A مرک 113829.0001 105
ویتامین بیوتین براث مرک 111989.0100 130   گاز پک C مرک 116275.0001 106
ویتامین پانتوتیک اسید براث مرک 111993.0100 131   لاکتوز TTC آگار با ترجیتول 7 مرک 107680.0500 107
ویتامین فولیک اسید براث مرک 111990.0100 132   لاکتوز براثDEV مرک 110689.0500 108
ویتامین نیکوتینیک اسید براث مرک 111992.0100 133   لاکتوز براث مرک 107661.0500 109
یرسیتیا سلکتیو آگار مرک 116434.0500 134   لایزین آیرون آگار مرک 111640.0500 110
یست اکسترکت آگار مرک 103750.0500 135   لتین براث modified مرک 110405.0500 111
یست اکسترکت مرک 103753.0500 136   لوریل سولفات تریپتوز براث مرک 110266.0500 112
فروشنده: آزمیران
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان

آمارگیر وبلاگ